Všetky nami ponúkané výrobky pochádzajú z oficiálnej distribúcie a vzťahuje sa na ne záruka výrobcu.

Snažíme sa ponúkať výrobky najvyššej kvality bez akýchkoľvek vád.

Ak sa napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, postupujte prosím podľa bodov popísaných nižšie, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.

Upozorňujeme zákazníkov, aby pri prevzatí skontrolovali stav zásielky a nepreberali neúplne alebo viditeľne poškodené zásielky. V prípade, že zásielka javí známky prebalenia, popr. poškodenia, prosíme o spísanie protokolu o závade s kuriérom, ktorý je povinný tento záznam spísať na Vašu žiadosť. Pokiaľ aj napriek tomu zistíte až po prevzatí, že je zásielka poškodená, informujte nás bez zbytočného odkladu.

Reklamáciu je možno poslať prostredníctvom e-mailu: obchod@all4sound.cz, alebo písomnou formou na adresu: All4sound, Na příkopě 1221, Frýdek-Místek

Môžete použiť reklamačný formulár nižšie.

Reklamácia by mala obsahovať:

  • meno, priezvisko (názov firmy) a adresu
  • e-mailovú adresu a telefón
  • číslo dokladu a dátum nákupu
  • názov reklamovaného výrobku
  • popis závady, dôvod reklamácie a návrh na požadovaný spôsob vyriešenia reklamácie

 

V prípade potreby doplnenia podrobností týkajúcich sa reklamácie Vás budeme kontaktovať.

Reklamácie sa snažíme vyriešiť v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru. Vyrozumenie o spôsobu vyriešenia reklamácie Vám bude zaslané prostredníctvom e-mailu alebo písomnou formou.