Nexon je nová značka na hudobnom trhu. Naším cieľom je vytvárať a poskytovať atraktívne produkty - najmä hudobné príslušenstvo - pre profesionálov aj širokú komunitu hudobných amatérov. Chceme, aby pozornosť venovaná úžitkovým vlastnostiam a kvalita dizajnu, ktoré spĺňajú očakávania najnáročnejších používateľov, boli faktorom, ktorý naše výrobky na hudobnom trhu odlíši. Postupne budeme rozširovať našu ponuku o všetky potrebné doplnky pre hudobný trh. 
Každý výrobok pred zaradením do našej ponuky dôkladne konzultujeme so skupinou odborníkov. Ich názory a návrhy sú rozhodujúce už vo fáze návrhu prototypu. Takto vytvorené projekty sa následne vyrábajú ako vzorky, ktoré prechádzajú dôkladným testovaním reálneho výkonu, kvality výroby a použitých materiálov. Účasť profesionálnych hudobníkov v každej fáze tvorby výrobku, ich skúsenosti a neoceniteľné návrhy sú zárukou, že naše príslušenstvo plne spĺňa očakávania našich zákazníkov.