Gitary pre ľavákovotočené, pretože je to pre ľavorukých hráčov v hudobných začiatkoch prirodzenejšie. Jeden z najznámejších ľavorukých gitaristov bol Jimi Hendrix, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho gitaristu všetkých čias. Ponuka ľavorukých modelov je bohužiaľ limitovaná, ale vo svete je mnoho slávnych ľavákov, ktorí hrajú na bežné pravoruké modely a nie je to nijako obmedzujúce.