Dvanásťstrunové gitary majú každú strunu zdvojenú, vďaka čomu je zvuk veľmi bohatý, harmonicky plný a zvučný. U najtenších dvoch strún h-h a e-e sa obe struny ladia v páre rovnako a pri zvyšných štyroch strún sa pridaná struna ladí o oktávu vyššie, toto harmonické obohatenie pridá vašej hre úplne nový hudobný zážitok a bohatý zvukový rozmer.